LP/2016/715 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 17. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) v dňoch 24. septembra – 5. októbra 2016 a na stretnutí na vysokej úrovni dňa 23. septembra 2016, Johannesburg, Juhoafrická republika

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 5451/2016-2.3 (6.2)
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/715
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 22.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)