LP/2016/714 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: MF/014204/2016-731
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/714
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 29.07.2016
Novelizované predpisy: 222/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

331/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 30.07.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)