LP/2016/709 Biela kniha o obrane Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-68-74/2016-OdSaRO
Podnet: Plán práce vlády SR na II. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/709
Dátum začiatku MPK: 07.07.2016
Dátum konca MPK: 20.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)