LP/2016/705 Návrh účasti delegácie SR na 24. zhromaždení zmluvných strán Medzinárodnej organizácie mobilných satelitných komunikácií (IMSO) (Londýn, 15. – 17. november 2016)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18981/2016/C510-SEKPS/42603-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/705
Dátum začiatku MPK: 13.07.2016
Dátum konca MPK: 26.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 26.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)