LP/2016/701 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2015 v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 25124/2016-1000
Podnet: z vlastnej iniciatívy
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/701
Dátum začiatku MPK: 12.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)