LP/2016/699 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015287/2016-632
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/699
Dátum začiatku MPK: 04.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016
Novelizované predpisy: 384/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.07.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)