LP/2016/696 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S05083-2016-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/696
Dátum začiatku MPK: 04.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)