LP/2016/693 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Železničná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: ÚV-27117/2016
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu, že transpozičná lehota na prebratie Smernice Komisie (EÚ) 2016/882 je do 1. júla 2016, nie je možné uskutočniť pripomienkové konanie v lehote podľa Čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR.
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/693
Dátum začiatku MPK: 14.07.2016
Dátum konca MPK: 22.07.2016
Novelizované predpisy: 514/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia: 12.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)