LP/2016/692 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6510/2016-9
Podnet: PLÚV SR na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/692
Dátum začiatku MPK: 01.07.2016
Dátum konca MPK: 22.07.2016
Novelizované predpisy: 24/2006 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)