LP/2016/687 Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2017 až 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 08350/2016/B830-SBPMR
Podnet: Na základe zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/687
Dátum začiatku MPK: 11.07.2016
Dátum konca MPK: 22.07.2016
Dôvod zrušenia MPK: Pridanie nového pripomienkovateľa (Trenčiansky samosprávny kraj).

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 08.07.2016
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.07.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 05.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)