LP/2016/682 Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 59/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotiacich kritériách a o spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 13557/2016/B630-SV/51294-M
Podnet: Bod B.6. uznesenia vlády SR č. 45 z 10. februára 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/682
Dátum začiatku MPK: 19.07.2016
Dátum konca MPK: 08.08.2016
Novelizované predpisy: 59/2014 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 08.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.09.2016
Ukončenie štádia: 23.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.09.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: