LP/2016/681 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 26. svetovom poštovom kongrese (Turecko, Istanbul, 19. 9. – 7. 10. 2016)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22301/2016/C520-SEKPS/54793-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/681
Dátum začiatku MPK: 13.07.2016
Dátum konca MPK: 26.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 17.10.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 30.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 02.09.2016
Ukončenie štádia: 07.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.08.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 17.10.2016
Ukončenie štádia: 17.10.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)