LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona o registri konečných užívateľov výhod a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v
Legislatívna oblasť: Obchodné právo
Občianske právo
Správne právo
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 44640/2016/100
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/677
Dátum začiatku MPK: 30.06.2016
Dátum konca MPK: 21.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)