LP/2016/676 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 2681/2016-410
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá do skráteného pripomienkového konania z dôvodu naliehavosti v termíne, nakoľko hrozí nesplnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o fungovaní EÚ v dôsledku konania Európskej komisie proti SR vo veci § 12a zákona.
Posledná zmena: 08.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/676
Dátum začiatku MPK: 15.07.2016
Dátum konca MPK: 25.07.2016
Novelizované predpisy: 39/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

152/1995 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 25.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Začiatok štádia: 17.08.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 08.12.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)