LP/2016/670 Správa o činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2/VK-M/2016
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 15 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Zodpovedný predkladateľ: Kultan, Martin, Ing.
Ďalší predkladatelia: Vereš, Radomír, Ing. Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/670

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)