LP/2016/669 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2016, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: ORE - 7092/2016
Podnet: Podľa Plánu hlavných úloh Národnej banky Slovenska na 2. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/669
Dátum začiatku MPK: 29.06.2016
Dátum konca MPK: 20.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 27.10.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 28.09.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 27.10.2016
Ukončenie štádia: 27.10.2016