LP/2016/656 Návrh na zrušenie bodu C.1 uznesenia vlády č. 135 zo dňa 13. apríla 2016.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 490.973/2016-2TEO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: MPK je skrátené na 5 dní v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, keďže ide o materál nelegislatívnej, nekoncepčnej povahy a nevyplývajú z neho žiadne úlohy.
Posledná zmena: 20.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/656
Dátum začiatku MPK: 30.06.2016
Dátum konca MPK: 07.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 12.07.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)