LP/2016/648 Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o podpore a vzájomnej ochrane investícií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015883/2016-333
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh medzinárodnej zmluvy je predkladaný v skrátenom MPK z dôvodu plánovanej návštevy vládnych zástupcov Spojených arabských emirátov v Slovenskej republike v prvej polovici mesiaca júl, počas ktorej by malo dôjsť k podpisu tejto medzinárodnej dohody. Predloženie v štandardnej lehote by z dôvodu časovej naliehavosti nebolo možné.
Posledná zmena: 07.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/648
Dátum začiatku MPK: 24.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)