LP/2016/646 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/013511/2016-61
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/646
Dátum začiatku MPK: 22.06.2016
Dátum konca MPK: 13.07.2016
Novelizované predpisy: 566/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

747/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

429/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

203/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

483/2001 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

650/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

43/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

39/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.06.2016
Ukončenie štádia: 22.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)