LP/2016/645 k návrhu na zmenu úloh a gestora úloh z uznesenia vlády SR č. 31 z 27. januára 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 6356/2016/KVÚV
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/645
Dátum začiatku MPK: 21.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)