LP/2016/637 Návrh na schválenie prerušenia realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - "Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-2462/2016-110/8045
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: stanovenie termínov na prerušenie realizácie búracích a výkopových prác a zábery verejných komunikácií a priestranstiev pri prácach SNG
Posledná zmena: 30.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/637
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 28.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)