LP/2016/632 Ústavný zákon z ....... 2016 o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OLVS-90/2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/632
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 11.07.2016
Dôvod zrušenia MPK: oprava sprievodných dokumentov

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)