LP/2016/631 Návrh na zrušenie úlohy č. 5 v mesiaci október z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 6553/2016
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/631
Dátum začiatku MPK: 21.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 15.11.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 15.11.2016
Ukončenie štádia: 15.11.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)