LP/2016/630 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Pošta a telekomunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 18954/2016/C510-SEKPS/42529-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/630
Dátum začiatku MPK: 14.07.2016
Dátum konca MPK: 03.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)