LP/2016/627 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Cestná doprava
Vodná doprava
Civilná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-24706/2016
Podnet: bod B.12. z uznesenia vlády SR č. 148/2015
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/627
Dátum začiatku MPK: 24.06.2016
Dátum konca MPK: 15.07.2016
Novelizované predpisy: 462/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

143/1998 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

338/2000 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

56/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 15.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.07.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)