LP/2016/625 Návrh na zmenu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK-2401/2016-110/7843
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/625
Dátum začiatku MPK: 21.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)