LP/2016/623 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustnaovujú hranice horských oblastí, v ktorých vykonáva činnosť Horská záchranná služba

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OLVS-69/2016
Podnet: Podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/623
Dátum začiatku MPK: 16.06.2016
Dátum konca MPK: 07.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre správne právo pri MVSR (Stála pracovná komisia pre správne právo pri Ministerstve vnútra Slovenskej republiky)