LP/2016/620 Návrh na prijatie dodatku k článku 124 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 620.652/2016-MEPO
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/620
Dátum začiatku MPK: 16.06.2016
Dátum konca MPK: 07.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.07.2016
Ukončenie štádia: 05.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)