LP/2016/619 Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Štátna politika práce
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 12506/2016-M_OPVA
Podnet: Bod B.2 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 665 zo 17. decembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/619

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 21.06.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)