LP/2016/618 Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/003443
Podnet: Vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kaliňák, Robert
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/618
Dátum začiatku MPK: 16.06.2016
Dátum konca MPK: 29.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)