LP/2016/616 Správa o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S04970-OZZAP-2016
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 360
úloha B.1 z 03.07.2013
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/616
Dátum začiatku MPK: 16.06.2016
Dátum konca MPK: 29.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 16.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)