LP/2016/612 Návrh na uzavretie Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 - 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 210.689/2016-OKUD
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe komunikácie s izraelským partnerom, bolo dohodnuté, že dokument bude podpísaný počas plánovanej návštevy ministra kultúry Slovenskej republiky M. Maďariča v Izraelskom štáte v dňoch 11. – 15. septembra 2016. Z uvedeného dôvodu resp. z dôvodu prerušenia zasadnutí vlády v júli / auguste 2016, žiadame o MPK skrátené na 5 dní.
Posledná zmena: 21.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/612
Dátum začiatku MPK: 13.07.2016
Dátum konca MPK: 19.07.2016
Dátum ukončenia procesu: 21.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.07.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 21.09.2016
Ukončenie štádia: 21.09.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)