LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/014484/2016-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 25.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/593
Dátum začiatku MPK: 10.06.2016
Dátum konca MPK: 30.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2017
Vlastník aktivity: VER (Verejnosť)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)