LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 2016-14804/18793:1-15A0
Podnet: § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/584
Dátum začiatku MPK: 14.06.2016
Dátum konca MPK: 04.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 14.06.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia: 04.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.07.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 11.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.08.2016
Ukončenie štádia: 03.11.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)