LP/2016/572 Zákon o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S04679-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh zákona sa predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie v skrátenej lehote 7 pracovných dní z dôvodu potreby dodržania lehoty určenej na prebratie smernice Komisie 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide o určité technické požiadavky na kódovanie ľudských tkanív a buniek (Ú. V. EÚ L 102, 7. 4. 2004) a smernice Komisie 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ide o postupy overovania ekvivalentných noriem kvality a bezpečnosti dovážaných tkanív a buniek ( Ú. V. EÚ L 93, 9. 4. 2015), ktorou je 29. október 2016.
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/572
Dátum začiatku MPK: 07.06.2016
Dátum konca MPK: 15.06.2016
Novelizované predpisy: 576/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

578/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

581/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)