LP/2016/570 Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 19. septembra 2016 o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktorý sa upravuje dôchodkový vek, dôchodkový vek vyjadrený v rokoch a dňoch na kalendárny rok 2017 a referenčný vek na kalendárny rok 201
Legislatívna oblasť: Dôchodkové zabezpečenie
Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 12385/2015-M_OPVA
Podnet: Na základe § 65a ods. 3 zákona č.461/2003 o sociálnom poistení Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/570
Dátum začiatku MPK: 15.06.2016
Dátum konca MPK: 06.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 03.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 04.10.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 04.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia: