LP/2016/563 Návrh na zrušenie úlohy č. 6 v mesiaci jún z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2016-16772-56AA
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/563
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)