LP/2016/562 Plán obnovy relevantných budov 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 14451/2016/B610-SV/41299-M
Podnet: Na základe § 10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/562
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 11.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 11.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)