LP/2016/561 Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Právo EÚ
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 39148/2016-110
Podnet: úloha B.1 uložená uznesením vlády č. 669 zo 17. decembra 2014
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.06.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/561
Dátum začiatku MPK: 05.09.2016
Dátum konca MPK: 26.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 19.06.2017
Novelizované predpisy: 71/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 05.09.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.09.2016
Ukončenie štádia: 26.09.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 28.09.2016
Ukončenie štádia: 19.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 19.10.2016
Ukončenie štádia: 19.06.2017