LP/2016/559 Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 38148/2016/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/559
Dátum začiatku MPK: 27.06.2016
Dátum konca MPK: 18.07.2016
Novelizované predpisy: 301/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

154/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

91/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

300/2005 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 27.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 18.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)