LP/2016/554 Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 5/31/2015/NASES
Podnet: Úloha vyplynula z uznesenia Vlády SR č. 59 z 11. februára 2016 C.5
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/554
Dátum začiatku MPK: 31.05.2016
Dátum konca MPK: 13.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)