LP/2016/550 Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 441.593/2016-EUPO2
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 74/2016
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/550
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)