LP/2016/549 Návrh "Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2015"

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 12889/2016-M_OPVA
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/549
Dátum začiatku MPK: 30.05.2016
Dátum konca MPK: 10.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2016
Ukončenie štádia: 27.06.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)