LP/2016/542 Správa o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016 za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: Z22054/2016-ŠT2
Podnet: V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671 z 20. novembra 2013
úloha podľa bodu B.2.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/542
Dátum začiatku MPK: 30.05.2016
Dátum konca MPK: 10.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 30.05.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.05.2016
Ukončenie štádia: 10.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 11.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 07.07.2016
Ukončenie štádia: 07.07.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)