LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 13320/2016-M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/537
Dátum začiatku MPK: 08.08.2016
Dátum konca MPK: 26.08.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.08.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 16.09.2016
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 06.10.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)