LP/2016/533 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 - 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: MK - 2314/2016-110/7519
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 16 z 9. januára 2013
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/533

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)