LP/2016/532 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: NBÚ-V-2079/2016-KÚ-OMO
Podnet: úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 497 z 1. októbra 2014
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu aktuálnosti hodnotenia plnenia úloh
Posledná zmena: 13.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/532
Dátum začiatku MPK: 26.05.2016
Dátum konca MPK: 01.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 13.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.06.2016
Ukončenie štádia: 08.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)