LP/2016/523 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEOP-45-104/2016-OMP
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: z dôvodu nutnosti urýchleného schválenia predmetného materiálu, aby bolo možné začať potrebné úkony k vyslaniu príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia .
Posledná zmena: 28.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/523
Dátum začiatku MPK: 14.06.2016
Dátum konca MPK: 20.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.05.2016
Ukončenie štádia: 14.06.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)