LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/012172/2016-724
Podnet: transpozícia smernice Rady 2015/2376 z 8. decembra 2015
ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ
pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/521
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 24.06.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.05.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia: 02.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)