LP/2016/510 Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9417-P/2016
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 228 zo 7. marca 2001
Zodpovedná inštitúcia: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Zodpovedný predkladateľ: Táborská, Zita, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/510

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia: 23.05.2016
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)